0226118004 (माध्यमिक )

Author: admin

रिवाइल्ड इन्स्टिट्यूट, ऑस्ट्रिया ऑनलाईन बुधवारी, 28 मे 2021 रोजी मुलांनी मुलांसाठी आयोजित ” रिवाइल्ड युवा मेळावा “

रिवाइल्ड इन्स्टिट्यूट, ऑस्ट्रिया ऑनलाईन बुधवारी, 28 मे 2021 रोजी मुलांनी मुलांसाठी आयोजित ” रिवाइल्ड युवा मेळावा “ सहभागी देश: ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, भारत, साऊथ आफ्रिका पार्ले टिळक विद्यालया माध्यमिक विभागाची विभागवार […]
read more

स्वयंअध्ययन भाग ४३ विषय-वेळापत्रक कसे बनवाल?-वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि.मराठी शाळा

स्वयंअध्ययन भाग ४३ विषय-वेळापत्रक कसे बनवाल?-वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि.मराठी शाळा  
read more

स्वयंअध्ययन भाग ४२ विषय- वेळेचे नियोजन -वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा

स्वयंअध्ययन भाग ४२ विषय- वेळेचे नियोजन -वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा
read more

स्वयंअध्ययन भाग ४१ विषय- स्मरण,मनन,चिंतन -वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा

स्वयंअध्ययन भाग ४१ विषय- स्मरण,मनन,चिंतन -वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा
read more

स्वयंअध्ययन भाग ४० विषय- स्मरण,मनन,चिंतन -वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा

स्वयंअध्ययन भाग ४० विषय- स्मरण,मनन,चिंतन -वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा
read more

स्वयंअध्ययन भाग ३९ विषय- पाठांतराची तंत्र -वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा

स्वयंअध्ययन भाग ३९ विषय- पाठांतराची तंत्र -वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा  
read more

स्वयंअध्ययन भाग ३८ विषय-पाठांतर कसे कराल?-वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा

स्वयंअध्ययन भाग ३८ विषय-पाठांतर कसे कराल?-वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा
read more

स्वयंअध्ययन भाग ३७ विषय-अभ्यासाची तंत्रे-वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा

स्वयंअध्ययन भाग ३७ विषय-अभ्यासाची तंत्रे-वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा  
read more

स्वयंअध्ययन भाग ३६ विषय -टिपणांचे महत्त्व- वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा

स्वयंअध्ययन भाग ३६ विषय -टिपणांचे महत्त्व- वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा  
read more

स्वयंअध्ययन भाग ३५ विषय -टिपणे कशी बनवाल? वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा

स्वयंअध्ययन भाग ३५ विषय -टिपणे कशी बनवाल? वीरमाता अनुराधा गोरे माजी शिक्षिका, पा.टि.वि. मराठी शाळा  
read more
Latest News & Updates
Slideshow