0226118004 (माध्यमिक )

उद्वाहकाची सोय

उद्वाहकाची सोय

पाच मजली इमारत असल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी इमारतीच्या दोन्ही बाजूस उद्वाहकाची सोय आहे.

Latest News & Updates
Slideshow