0226118004 (माध्यमिक )

संगणक कक्ष

संगणक कक्ष

शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना संगणकाची ओळख व्हावी या हेतूने 1984 मध्ये अत्याधुनिक संगणक कक्षाची स्थापना. एका संगणका पासून सुरुवात. आजमितीला वातानुकूलित संगणक कक्षा प्रति विद्यार्थी एक संगणक याप्रमाणे संगणक उपलब्ध असून विद्यार्थ्यांना संगणकाचे अद्ययावत शिक्षण दिले जाते. विषयानुरूप C.D./D.V.D. आणि L.C.D. Projector व्दारे मार्गदर्शन केले जाते. तसेच इंटरनेटची सुविधा आहे.

Latest News & Updates
Slideshow