0226118004 (माध्यमिक )

शैक्षणिक उपक्रम

१० वी च्या विद्यार्थ्यांना व्यवसाय मार्गदर्शन

शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांद्वारे इ. १० वी च्या विद्यार्थ्यांना व्यवसाय मार्गदर्शन करण्यात आले.  
read more

विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले विविध प्रकल्प

 शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांकडून विविध प्रकारचे शैक्षणिक उपक्रम राबविले जातात.  
read more

भूगोल प्रदर्शन – दि. ०५.०१.२०१९

पार्ले टिळक विद्यालय असोसिएशन – भूगोल प्रदर्शन – दि. ०५.०१.२०१९  
read more
Latest News & Updates
Slideshow