0226118004 (माध्यमिक )

विद्यालयाचे समृद्ध ग्रंथालय

विद्यालयाचे समृद्ध ग्रंथालय

विद्यालयाच्या ग्रंथालयात विविध विषयांची २६००० पेक्षा जास्त पुस्तके आहेत. विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी ग्रंथालयातील वाचनसाहित्याचा लाभ घेतात.

Latest News & Updates
Slideshow