0226118004 (माध्यमिक )

अत्याधुनिक प्रयोगशाळा

अत्याधुनिक प्रयोगशाळा

विद्यालयात विज्ञानाच्या दोन सुसज्ज प्रयोगशाळा आहेत. विद्यार्थ्यांना अनेक प्रयोगांची प्रात्यक्षिके येथे पाहण्यास मिळतात.


Latest News & Updates
Slideshow