0226118004 (माध्यमिक )

आनंदवन निसर्ग मंडळ

आनंदवन निसर्ग मंडळ

विद्यालयाच्या निसर्ग मंडळाने शाळेच्या आवारात फुलझाडे, फळभाज्या, पालेभाज्या, धान्ये यांची लागवड करून परिसर हिरवाईने नटवला आहे. तसेच फुलपाखरांसाठी बाग तयार केली.

Leave a Reply


Latest News & Updates
Slideshow